Polonya'da Eğitim Sistemi

Polonya’da Yüksek Öğretim Sistemi

Yüksek Öğrenim Kurumları

Polonya’daki Yüksek Öğretim Kurumları (The Higher Education Institutions),  (HEIs) devlet (kamu) ve özel (kamuya açık olmayan) kurumlara ayrılmıştır. Yüksek öğrenim kurumlarının iki ana kategorisi vardır: üniversite tipi ve üniversite dışı kurumlar. Üniversite tipi HEI’lerde, en az bir birim, Doktora derecesini (Doktora) vermek üzere yetkilendirilir, yani en az bir doktora programı sunar.

Polonya’daki Çalışmaların Yapısı

Yüksek öğretim kurumları, tam zamanlı, okul dışı, akşam ve dış kursları çalıştırmaktadır. Tam zamanlı kurslar, temel çalışma türü olarak tanımlanır.

Polonya, Avrupa yüksek öğretimindeki Bologna Sürecinden gelen yönergelere uygundur. Üç aşamalı döneme dayalı derecelendirme sistemi, Avrupa Kredi Transfer ve Biriktirme Sistemi (ECTS) ile başarıyla uygulanmıştır. Yüksek öğretimdeki Avrupa standardı, öğrencilerin diğer ülkelerdeki niteliklerinin tanınmasını kolaylaştırmaktadır.

1.Dönem

Polonya’da birinci donem yani Lisans egitimi 3 ile 4 yil arasinda degismektedir. Genelde Tıp ve mühendislik alanları 4 yıl olur. Bu, Polonya’nın lisans diplomasına denktir. Öğrencilerin gelecekteki istihdam için hazırlanması veya yüksek lisans programlarına sürekli eğitim için hazırlanması hedeflenmektedir. Bu dereceyi yani lisansı elde etmek için öğrencilerin 180-240 ECTS kredisi kazanmaları gerekir.

  1. Dönem

Lisanstan sonraki dönem olan yani yüksek lisans dönemi olan bu zaman da öğrenciler 2 yıllık bir master çalışmasından geçerler. Master bölümünü en az 90 ile 120 ECTS kredisi ile bitirmeleri gerekir. Bu kredileri alan öğrenciler sorunsuz bir şekilde doktoraya başvurabilirler.

Uzun süreli programlar

Genel yapıya ek olarak, oyunculuk, sanat koruma ve restorasyon, kanun kanunu, diş hekimliği, hukuk, tıbbi analiz, tıp, üretim ve fotoğrafçılık, eczane, psikoloji ve veterinerlik tıbbı dahil olmak üzere 11 çalışma alanı sadece uzun süreli programlar sunmaktadır.

  1. Dönem

Üçüncü dönem çalışmaları genellikle doktora öğrencisini kapsar. 3 ile 4 yıl arasında değişen bu dönemde kişi artık doktora tezini savunmuş ve başarıyla bitirmişse PhD unvanı kazanır. 3. dönem eğitimine kabul edilmek için 2. dönem eğitiminin bitirilmesi gerekmektedir.

Sınavlar

Tüm yüksek öğretim kurumlarının derslerini sınavlarla bitirmesi gerekmektedir. Bir konunun ayrı bölümlerinde birkaç bağımsız inceleme veya test olabilir. Genellikle, sözlü ve yazılı sınavlar her yarıyıl sonunda sınav oturumunda yapılır. Öğrenciler her konuda ayrı ayrı sınavlar olurlar. Performans değerlendirme periyodu ya bir dönem ya da bir öğretim yılı kapsar. Bir dönem (veya bir yıl) başarıyla tamamlamak için, bir öğrenci, müfredatın kapsadığı konulardaki tüm değerlendirmeler ve sınavlar için en az tatmin edici notu almalıdır. Bununla beraber, eğitim ve öğretim yılı içerisinde kişi bazen de, sunum ve slaytlar yaparak da not ortalamasını yükseltebilir.

Notlandırma:

Polonya notlandirma sistemi asagda yazilanlar gibidir;

5 çok iyi (bardzo dobry)

4 iyi (dobry)

3 tatmin edici (dostateczny)

2 yetersiz / başarısız (niedostateczny)

Kredi / pas (zaliczenie)

Bazen artı sembol veya ondalık sayısal notları değiştirmek için kullanılır.

ECTS kredisi

Derecelendirme ölçeğine ek olarak, Avrupa Kredi Transfer Sisteminde (ECTS) HEI’ler vardır; bunlara verilen belirli notlardan bağımsız olarak belirli bir krediye ayrılmıştır. Bir yılı başarıyla tamamlamak için, öğrenci 60 kredilik (30 dönem) toplamak zorundadır.

ECTS (Avrupa Kredi Transfer Sistemi), Avrupa Yüksek Öğretim Alanı (EHEA) içindeki tüm üniversitelerin Avrupa yüksek öğretim sistemleri arasındaki yakınsama süreci içerisinde benimsedikleri standarttır. 2007’den bu yana, tüm Polonya yüksek öğrenim kurumları, lisans programlarında hem kredi transferi hem de birikim için AKTS kullanmakla yükümlüdürler. AKTS kredileri, yabancı öğrencilerin Polonya’daki HEI’lerde öğrenim sürelerinin tanınmasına izin verir.

Bologna Süreci ve ECTS kredilerinin ayarlanması hakkında daha fazla bilgi için lütfen http://www.ehea.info/ adresini ziyaret edin: (Avrupa Yüksek Öğretim Alanı); Www.bologna2009benelux.org (Bologna Süreci, resmi web sitesi).

Diploma

Mezuniyet için öğrencilerin aşağıdakileri yapmaları gerekmektedir:

  1. Tüm konular için bir performans değerlendirmesi, entegre yerleşim ve pratik çalışma oturumlarını geçmek ve belirli bir çalışma alanı için belirlenmiş çalışma programı kapsamında tüm sınavlara geçmek;
  2. Tayin edilen bir tarihte, bir diploma projesi sunmak ve bu proje için bir geçme notu elde etmek;
  3. Diploma sınavını geçmek.

Mezuniyet üzerine, öğrenci, Diploma Eki (diplomanın bir yabancı dile tercüme edilmiş, derecesini, seviyesini ve uzmanlığını açıklayan kopyası) birlikte belirli bir çalışma alanındaki eğitimlerini tamamlamış bir diploma alır.

Akademik Takvim

Polonya’daki akademik yıl, her biri 15 haftalık iki yarıyıl – kış ve yaz dönemi – olarak ayrılmıştır. Kış dönemi Ekim ayında başlar ve Noel tatilleri için on gün ara vererek Şubat ortasında sona erer. Sınav oturumu, genellikle Ocak ayında başlayarak iki veya üç hafta sürer. Yaz dönemi Şubat ayının ortalarında başlayıp Paskalya için bir haftalık mola ile haziran ayında sona erer. Yaz tatilleri, Temmuz ayının başından Eylül sonuna kadar üç ay sürer, ancak yalnızca yaz sınav oturumunda (Haziran ayında iki-üç hafta) tüm sınavları geçenler için geçerlidir. Başarısız olanlar Eylül ayında tekrar sınavlara girerler.